Trainingen op maat

Bureau EV verzorgt trainingen op maat voor jouw bedrijf. Daarbij kun je denken aan de volgende trainingen;

  • Uitval beperken
  • Motiveren van klanten of medewerkers
  • Adviesvaardigheden
  • Doelen stellen en realiseren
  • Verschillende petten als gedetacheerde
  • Communicatietraining

Wil je een training op maat? Neem dan vrijblijvend contact op met Jacomijn Kuiper. Zij bespreekt de wensen. Daarbij kun je denken aan de groepsgrootte, werken met acteurs of video-opnames, manieren om het geleerde toe te laten passen in de praktijk, terugkomdagen en werkvormen. Ook kijkt zij samen met jou, hoe de training aangepast kan worden aan jullie situatie.