Projecten

Jacomijn Kuiper is inzetbaar voor projecten. De afgelopen jaren heeft ze haar bijdrage geleverd aan de volgende opdrachten:

Diverse trainingen en interim-opdrachten binnen de schuldhulpverlening voor Asessor en de NVVK.

Zij schreef samen met Marielle Fleuren voor de NVVK de Leidraad-Vroegsignalering. Daarnaast was zij projectleider van het project gegevensinzage door de gerechtsdeurwaarders van de KBvG.

Ze geeft trainingen en workshops bij diverse bijzonder beheer organisaties, zoals Novalink.

Zij geeft interne trainingen op het gebied van motiveren van klanten en coaching aan onder andere , de gemeente Arnhem, de gemeente Zutphen, de gemeente Zeist, de gemeente Apeldoorn, de gemeente Den Haag, de kredietbank Nederland, de gemeente Epe en vele anderen.

Voor de gemeente Nieuwegein adviseerde zij over de vernieuwde schuldhulpverlening en hielp zij bij de invoering van het nieuwe model.

Zij begeleide intervisiebijeenkomsten voor een maatschappelijk werk instelling in Amsterdam en ze begeleide diverse groepen deelnemers van het project duurzaam van start. Een project voor 45+ers die een eigen bedrijf wilden starten. Ze schreef voor het ROC hun beleidsnota leeftijdsbewust personeelsbeleid en het meerjarenplan P&O.