Zelfredzaamheidsmatrix

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Meer informatie over deze matrix is te vinden op: www.zelfredzaamheidmatrix.nl. Daar vind je ook een online oefening, waarmee je direct aan de slag kunt met de ZRM.

 

 

ZRM 2013

uitleg zelfredzaamheidsmatrix

Handleiding ZRM Februari 2013