Budgetcoaching

Jacomijn Kuiper bundelde haar kennis over coaching en de schuldhulpverleningspraktijk in het boek: Praktijkboek budgetcoaching. In het boek wordt je als financieel hulpverlener uitgedaagd creatief met je klant aan de slag te gaan. Hier vind je de extra informatie behorende bij het boek en vind je de werkbladen en het filmmateriaal waar naar verwezen wordt.